Prof. Dr. Haydar BAĞIŞ

Prof.Dr.Haydar BAĞIŞ SANKO Üniversitesi'nde "Moleküler Tıpta Biyomühendislik ve İnovasyon" konulu sempozyumunda konuştu..

Prof.Dr.Haydar BAĞIŞ SANKO Üniversitesi'nde

SANKO Üniversitesi'nde "Moleküler Tıpta Biyomühendislik ve İnovasyon" konulu sempozyum düzenlendi.  

SANKO Üniversitesi tarafından Özel Sani Konukoğlu Hastanesi toplantı salonunda düzenlenen “Tıpta İnovasyon Buluşmaları-1” dizisinin ilk sempozyumunda, konusunda uzman, uluslararası başarılara sahip birçok yerli ve yabancı konuşmacı bir araya geldi.
“Moleküler Tıpta Biyomühendislik ve İnovasyon” konulu sempozyumun başkanlığını ve moderatörlüğünü SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. İlker Saygılı, sekreterliğini ise Tıbbibiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Zafer Çetin yaptı.
SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın yaptığı açılış konuşmasında, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kuruluşu hakkında bilgiler verdi. Prof. Dr. Akkın, “Bu bizim ilk uluslararası etkinliğimiz. Büyük bir heyecan içindeyiz. Tıp eğitiminde 20. yüzyıldan 21. yüzyıla geçerken çağın gereklerine uygun bir eğitim modeli hazırladık ve uygulamaya başladık. İyi hekim yanında araştırmacı kimliği olan bilim insanları da yetiştirmek istiyoruz. Tıp eğitimi inovatif bir süreçtir ve bu süreçte biz de yer almak istiyoruz” diyerek, sempozyumun başarılı geçmesi temennilerinde bulundu.
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Sınav ise konuşmasına “Ev sahipliğini yaptığımız ilk uluslararası katılımlı bilimsel toplantının organizasyonunda özveri ile çalışan üniversitemiz personeline, başta toplantının müellifi Doç. Dr. Nezih Hekim, başkanı Doç. Dr. İlker Saygılı, koordinatörü Bircan Günbulut ve diğer düzenleme kurulu üyelerini tebrik ederim. Her türlü övgüyü hakediyorlar” sözleriyle başladı.
Adıyaman Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haydar Bağış “Tıbbi Araştırmalarda Transgenik Hayvan Uygulamaları” sunumunu yaptı.
Prof. Dr. Sınav, “İnovasyon tarihi, insanlık tarihiyle beraber başlayan bir olgudur. Hayatımızı kolaylaştıran, katma değer kazandıran, maddi değeri olan bir kavramdır” dedi.
“SANKO Üniversitesi olarak misyonumuz gereği bilimsel çalışmalarımızı henüz birinci yılımızda başlattık ve bütçemizde de buna ciddi bir pay ayırdık. Çünkü üniversite sayısının hızla artması sürecinde biz kaliteyi nasıl arttırabileceğimizin çalışmalarını yapıyoruz. İşte bu nedenle de daha birinci eğitim yılını doldurmadan bu tür bilimsel aktivitelerimizin ilkini gerçekleştirebilmiş olmak bizim için çok önemli. Bu çalışmalarımız artarak devam edecek” şeklinde konuşan Prof. Dr. Sınav’ın konuşmasının ardından ilk günün oturumlarına geçildi.
İlk gün oturumlarında; COST aksiyon Başkanı, Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (NCRS) Demokritos”, (Atina) Nanobilim ve Nanoteknoloji Enstitüsü (INN) Müdürü Prof. Dr. Chrys Chatgilialoglu “Biyomimetik Radikal Kimya”,
İtalya Ulusal Araştırma Konseyi (CNR) Organik Sentez ve Fotoreaktivite Enstitüsü (ISOF) Kıdemli Araştırmacısı, LİPİNUTRAGEN Başkanı Prof. Dr. Carla Ferreri "Moleküler tıpta gelişmeler ve LİPİNUTRAGEN",
Atina Ulusal Teknik Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Fizik Bölümü, Öğretim Üyesi, DNA Hasarı ve Tamir Mekanizması Laboratuvarı. Prof. Dr. Alexandros Georgakilas “’İnsan Hücre ve Dokularındaki Kümelenmiş DNA Lezyonlarının Tamiri ve İndüksiyonu”,
Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) (USA); Biomoleküler Ölçme Birimi Üyesi Prof. Dr. Miral Dizdaroğlu “Kanserde Oxidatif DNA Hasarı ve Onarımı’’ ,
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı. Prof. Dr. Turgay İsbir “Kök Hücre Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar”,
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.Prof. Dr. Tomris Özben “Oksidatif Stres, Antioksidanlar ve Apoptosis: Kanser Terapisi Üzerine Etkisi”,

Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Doç. Dr. Nezih Hekim “Dönüşümsel Teknoloji ve İnovasyon’’,
Mainz johannes Gutenberg Üniversitesi Tıp Merkezi Dönüştürülebilir Onkoloji Immünoterapi Geliştirme Merkezi (TRON) Yönetici Yardımcısı. Dr. Mustafa Diken “Immunoterapi” konusunda bilgiler paylaştılar.
Yarın düzenlenecek oturumlarda ise Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi; Pittsburgh Üniversitesi Kalp ve Damar Enstitüsü EECP Laboratuvarı Yöneticisi; SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi (Rektör Danışmanı) Doç. Dr. Z. Özlem Soran “Koroner Arter Hastalığı ve Kalp Yetmezliğinde Yeni Bir Tedavi Şekli (EECP)”,

Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi, Öğretim Üyesi Rektör Danışmanı / Uluslararası Teknoloji ve İnovasyon Politikaları Baş Editor & Genel Yayın Yönetmeni; OMICS: A Journal of İntegrative Biology Doç. Dr. Mehmet Vural Özdemir “Ar-Ge Fonlamasında İnovatif Yaklaşımlar”,
SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tuba Denkçeken “Pelvik Lenf Nodlarının Fiber Probe Kullanılarak Tespiti”,
DNA Hasarı ve Tamir Mekanizması Laboratuvarı, Atina Ulusal Teknik Üniversitesi Dr. Zaccherina Nikitaki "Hücrelerdeki Kümelenmiş DNA Lezyonlarının Tespiti" konularında güncel bilgiler paylaşımda bulunacaklar.
Max Delbruck Moleküler Tıp Merkezi (MDC), BerlinAlmanya Berlin Medikal Sistemler Biyolojisi Enstitüsü (BIMSB) Doktora Sonrası Araştırmacısı Dr. Oktay Kaplan ve RTA Laboratuvarları,GebzeKocaeli Dr. Osman Doluca Biyoinformatik ve CRISPR CAS/9 Sistemi konulu workshop düzenleyecekler. Bilimsel toplantıların ardından konuşmacı ve katılımcılar için sosyal program gerçekleşecek.


Diğer Duyurular
Sınırlı Sorumluluk Beyanı
Web sitemizin içeriği, ziyaretçiyi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede kanun içeriğine aykırı ilan ve reklam yapma kastı bulunmamaktadır.© 2024, Tüm hakları saklıdır. Gizlilik Sözleşmesi. Bu web sitesi CEOTECH tarafından yapılmıştır. Daha detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.